Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності (далі — «Політика») регулює порядок збору, використання, зберігання, передачі та захисту інформації про користувачів веб-сайту https://ltpyard.com (далі — «Сайт»).

1.2. Власник Сайту — ФОП Дмитро Ватолкін, фізична особа-підприємець, зареєстрована відповідно до законодавства України (далі — «Власник»).

1.3. Користувач Сайту (далі — «Користувач») — будь-яка фізична або юридична особа, яка зайшла на Сайт та/або користується його послугами.

1.4. Використовуючи Сайт, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики.

1.5. У разі незгоди з умовами цієї Політики Користувач повинен припинити використання Сайту.

2. Інформація, що збирається на Сайті

2.1. Власник збирає наступну інформацію про Користувачів:

 • Інформацію, яку Користувач надає самостійно: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, інші дані, які Користувач вказує при реєстрації на Сайті або при користуванні його послугами;
 • Технічну інформацію: IP-адреса, тип браузера, операційна система, інформація про cookies, дата та час доступу до Сайту;
 • Іншу інформацію, яку Користувач надає Власникові з його згоди.

3. Використання інформації

3.1. Власник використовує інформацію про Користувачів у наступних цілях:

 • Для надання Користувачам послуг Сайту;
 • Для зв’язку з Користувачами, у тому числі для надсилання їм інформаційних повідомлень;
 • Для покращення якості послуг Сайту;
 • Для персоналізації контенту Сайту;
 • Для проведення статистичних досліджень;
 • Для таргетингу реклами.

4. Зберігання інформації

4.1. Власник зберігає інформацію про Користувачів протягом строку, необхідного для досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цієї Політики, за винятком випадків, коли більш тривалий строк зберігання інформації вимагається відповідно до законодавства України.

4.2. Власник використовує заходи безпеки, необхідні для захисту інформації про Користувачів від несанкціонованого доступу, зміни, видалення, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій.

5. Передача інформації

5.1. Власник не передає інформацію про Користувачів третім особам без згоди Користувача, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.2. Власник може надати доступ до інформації про Користувачів третім особам, які надають послуги Власникові у зв’язку з його діяльністю, за умови, що ці треті особи будуть використовувати інформацію про Користувачів лише в цілях, зазначених у розділі 3 цієї Політики, і будуть вживати заходів безпеки, необхідних для захисту інформації про Користувачів від несанкціонованого доступу, зміни, видалення, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій.

6. Права Користувачів

6.1. Користувач має право:

 • На доступ до своєї інформації, яку Власник зберігає про нього;
 • На виправлення своєї інформації, яка є невірною або неповною;
 • На видалення своєї інформації;
 • На обмеження обробки своєї інформації;

6.2. Для реалізації своїх прав Користувач може звернутися до Власника за адресою, зазначеною на Сайті.

7. Зміна Політики

7.1. Власник може в будь-який момент змінити цю Політику.

7.2. У разі зміни Політики Власник розмістить на Сайті нову редакцію Політики.

7.3. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті.

8. Контактна інформація

01032, Київ, вулиця Льва Толстого, 43
ФОП Дмитро Ватолкін
ІІН: 3243763019